Câu hỏi thường gặp
1.

Tôi có bằng Trung cấp, vậy tôi có thể học Hệ đào tạo từ xa của trường được không? Tôi có cần thi đầu vào không?Trả lời:

Chương trình Cử nhân Hệ đào tào từ xa qua mạng của trường phù hợp với tất cả các bạn đã tốt nghiệp THPT. Bạn phải có bằng THPT và học bạ, lúc đó bạn có thể đăng ký học Hệ Cử nhân của chương trình Đào tạo từ xa. Nhà trường chỉ xét tuyển dựa trên hồ sơ, không thi tuyển đầu vào.
 

 2.

Tôi đã tốt nghiệp Cao đẳng được 1 năm, vậy tôi có thể học liên thông ngay không? Tôi có cần thi các môn đầu vào khối A, A1 không?Trả lời:

Các bạn tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT đều có thể học Hệ Hoàn chỉnh đại học của chương trình Đào tạo từ xa ngay sau khi tốt nghiệp. Các bạn không cần phải thi tuyển đầu vào, nhà trường dựa trên hồ sơ tốt nghiệp CĐ CNTT thuộc 09 mã ngành học sau mới được xét tuyển; Đồng thời số tín chỉ tích luỹ của chương trình học Cao Đẳng phải từ 100 tín chỉ trở lên.

STT

Mã ngành

Tên ngành

1

6480101

Khoa học máy tính

2

6480201

Công nghệ thông tin

3

6480202

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

4

6480203

Hệ thống thông tin

5

6480207

Xử lý dữ liệu

6

6480208

Lập trình máy tính

7

6480209

Quản trị cơ sở dữ liệu

8

6480210

Quản trị mạng máy tính

9

6480219

An ninh mạng

 

.3.

Xin nhà trường cho biết mức học phí mỗi năm của chương trình đào tạo từ xa?Trả lời:
Học kỳ 1 của năm I, trường ấn định mức học phí cụ thể trong thông báo tuyển sinh. Từ học kỳ 2 năm I trở đi, học phí sẽ được thu dựa trên số học phần mà bạn đăng ký học. 


4.

Số tín chỉ của mỗi môn học và tín chỉ học phí khác nhau như thế nào ?Trả lời:

Số tín chỉ của mỗi học phần vẫn giữ đúng như trong chương trình đào tạo đã ban hành, không có HP nào thay đổi số tín chỉ cho nên thời lượng học cũng không thay đổi.

Các bạn thấy số tín chỉ có khác khi đăng ký học phần, đó là số tín chỉ học phí dùng để tính học phí. Sau đây là sự khác nhau giữa Tín chỉ và Tín chỉ học phí: 

- Tín chỉ học tập là đơn vị dùng để xác định thời gian, khối lượng học tập của sinh viên và khối lượng giảng dạy của giảng viên, đồng thời là đơn vị dùng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa trên số lượng  tín chỉ học tập đã tích lũy được.

Một tín chỉ học tập được quy định bằng 15 tiết học.

Đối với những môn học lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân (tự học) và giảng viên phải dành ít nhất 30 giờ để soạn giáo án, bài tập tình huống, soạn đề cương chi tiết, chấm bài tập về nhà, bài thi, giải đáp cho sinh viên hoặc phát triển môn học.

- Tín chỉ học phí (TCHP) là đơn vị dùng để lượng hóa chi phí của các hoạt động giảng dạy tính cho từng học phần. Học phí học kỳ của mỗi sinh viên được xác định bằng tích số của mức học phí mỗi TCHP với tổng số tín chỉ học phí của các học phần mà sinh viên đăng ký trong một học kỳ.