Câu hỏi thường gặp
1.

Lớp học trực tuyến được tổ chức cụ thể vào lúc nào? Nếu tôi không thể tham gia các buổi học trực tuyến, tôi có thể xem lại bài giảng không?Trả lời:

Mỗi học kỳ sẽ có thời khóa biểu riêng, bạn dựa vào thời khóa biểu để biết thời gian học trực tuyến của bạn.

Các lớp đều được tổ chức sau 17h00 các ngày trong tuần, cuối tuần có thể có lớp sáng, chiều.

Trường có lưu lại bài giảng của các buổi học. Nếu bạn không thể tham gia buổi học nào, bạn có thể xem lại video bài giảng của buổi học đó.2.

Hiện tại tôi đang đi làm, tôi muốn biết thời gian học cụ thể của Hệ đào tạo từ xa? Tôi có cần phải đến lớp học một số buổi không?Trả lời:

Chương trình đào tạo từ xa của trường hoàn toàn phù hợp với các bạn đã đi làm, thời gian học bắt đầu sau 17h00 vào các ngày trong tuần, cuối tuần có thể có các lớp ban ngày.

Trong quá trình học, bạn sẽ không phải đến lớp mà có thể học hoàn toàn qua mạng ở bất kỳ địa điểm nào (chỉ cần có máy tính kết nối internet).

Bạn chỉ đến trường để tham gia các kỳ thi tập trung vào cuối mỗi học kỳ.


3.

Xin nhà trường cho biết thời gian tuyển sinh của trường trong năm? Tôi có thể xem thông báo tuyển sinh ở đâu?Trả lời:
Thông thường, mỗi năm trường sẽ tổ chức 2 đợt tuyển sinh vào tháng 06 và tháng 12. Mọi thông tin tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục về hồ sơ ứng tuyển, bạn có thể xem tại mục Thông tin tuyển sinh.


4.

Tôi vừa tốt nghiệp Cao đẳng nghề CNTT đầu năm, vậy tôi có thể đăng ký học hệ Hoàn chỉnh Đại học theo hình thức đào tạo từ xa của trường ngay năm nay không?Trả lời:
Ngay sau khi tốt nghiệp Cao đẳng CNTT, bạn có thể đăng ký học Chương trình Hoàn chỉnh Đại học CNTT hệ Đào tạo từ xa của trường.