Thông báo SV tốt nghiệp ĐẠI HỌC Tháng 04/2023

Dữ liệu đính kèm

D13_DON XET TOT NGHIEP DTTX.pdf

D15b_DON XET DAT CHUAN NGOAI NGU DAU RA (1).pdf

DS chưa TN T4_23.pdf

DSTN thang 4_23.pdf

Phòng Đào tạo nhắc sinh viên lưu ý các vấn đề sau:

  • Kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách tốt nghiệp, nếu thấy sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp. 
  • Việc kiểm tra thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc SV phải thực hiện, SV sẽ chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo quy định này.
  • Một số SV hồ sơ chưa hợp lệ cần phải bổ sung cho đầy đủ mới được cấp bằng:

          - Võ Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hải Yến: bổ sung bản trích lục Khai sinh