Đối tượng tuyển sinh

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin từ xa qua mạng năm 2023 của trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM tuyển sinh các đối tượng vào các hệ đào tạo sau:

1. Cử nhân ngành CNTT: Đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp Trung cấp, thời gian học từ 3 - 5 năm và thời hạn để hoàn thành chương trình đào tạo tối đa là 8 năm.

2. Cử nhân văn bằng hai ngành CNTT: Đối tượng đã tốt nghiệp Đại học + Bằng tốt nghiệp đại học + Bảng điểm + Bằng Tốt nghiệp THPT, thời gian học từ 2 - 2,5 năm và thời hạn để hoàn thành chương trình đào tạo tối đa là 4 năm.

3. Hoàn chỉnh Đại học CNTT (tạm ngưng tuyển sinh trong năm 2023): Đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT + Bảng điểm + Bằng Tốt nghiệp THPT , thời gian học 1,5 - 2 năm và thời hạn để hoàn thành chương trình đào tạo tối đa là 3 năm.