Thư viện Mbook

THƯ VIỆN MBOOK

Là một thư viện ảo với các tài liệu và video của tất cả các môn học có trong chương trình. Với thư viện MBook, sinh viên có thể tự tìm hiểu trước các môn học cũng như hệ thống lại các kiến thức đã được giảng dạy. Đối với những môn không tổ chức dạy trực tuyến, sinh viên chủ động sắp xếp thời gian tự học tại nhà với MBook và thảo luận qua mạng.

  Để tham gia vào thư viện MBook, sinh viên thực hiện các bước sau:

 • Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp khi nhập học.
 • Chọn tab Thư viện MBook.
 • Chọn các môn học cần tham khảo.

 

  Giao diện thư viện MBook

   
   Tải toàn bộ giáo trình của môn học, có thể là văn bản, hình ảnh, video bài giảng

  Gửi các thắc mắc và ý kiến thảo luận.

   

  Tải video clip bài giảng của giảng viên về máy tính.                                                                 
  Xem trực tiếp các video bài giảng.

 
 

Video mô phỏng thư viện MBook