Phương pháp đào tạo

Phương pháp đào tạo Hệ Đào tạo Từ xa qua mạng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được kết hợp bởi nhiều hình thức tuỳ thuộc vào tính chất môn học:

- Học trực tuyến để tương tác với giáo viên thông qua công cụ Zoom Meeting được sử dụng phổ biến hiện nay

- Lưu lại video các buổi học trực tuyến để sinh viên có thể xem lại nếu không tham gia được các buổi học trước đó

- Cung cấp các giáo trình điện tử được biên soạn bằng Video giúp học viên dễ dàng tiếp cận kiến thức môn học

- Cung cấp các tài liệu giáo trình dưới dạng tập tin PDF, Power Point, Word để sinh viên tự học tập

Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà trường thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm tra tình hình học tập của sinh viên qua các đồ án, bài tập giữa kỳ và tổ chức thi tập trung vào cuối kỳ.

Tùy theo khung thời gian từng chương trình đào tạo cụ thể, quá trình học và thi của sinh viên Hệ Đào tạo từ xa sẽ được tổ chức như sau:

Học tập: Năm học được tổ chức thành 2 học kỳ:

- 15 tuần học

- 1 tuần dự trữ

- 4 tuần ôn luyện

- 1 tuần thi và nghỉ 3 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.

Thi:

Thi học kỳ được tổ chức tập trung chủ yếu vào ngày Thứ 7Chủ nhật tại cơ sở chính của trường.

- Mỗi môn học sinh viên được thi 1 lần, không bảo lưu môn học, nếu bỏ thi hoặc thi không đạt (<5.0đ) phải đóng học phí học lại môn.