Lớp học MClass

LỚP HỌC MCLASS
 

Là lớp học ảo được xây dựng và mô phỏng như một lớp học thực, tạo không khí học tập như hệ tập trung. Lớp học MClass có nhiều tính năng nổi bật như: học trực tuyến với giảng viên, trao đổi tức thì với giảng viên thông qua âm thanh và hình ảnh, xem và ôn lại bài giảng của buổi học hôm trước,...

 Sinh viên dựa vào thời khóa biểu của từng học kỳ để biết được các môn sẽ học trong học kỳ đó, thời gian học, các môn nào sẽ học trực tuyến qua lớp học MClass, các môn nào sẽ tự học qua thư viện MBook.

 Để tham gia vào lớp học MClass, sinh viên thực hiện các bước sau:

 • Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp khi nhập học.
 • Chọn tab Lớp học MClass
 • Chọn môn học

Giao diện lớp học MCLASS
 
 
Giao diện màn hình trong giờ học trực tuyến
 • Bảng thông báo:
  • Thông báo tình hình lớp học cho sinh viên (nghỉ, học bù,…)
  • Hướng dẫn, dặn dò của giảng viên trước mỗi buổi học mới (tải tài liệu, chuẩn bị bài, làm bài tập,…)

   

      

  Chứa toàn bộ tài liệu chương trình học, bao gồm giáo trình, video bài giảng của giảng viên. Sinh viên có thể ôn và xem lại toàn bộ video bài học của ngày hôm trước.

   

     Chứa trả lời mới nhất của giảng viên đối với những thắc mắc, ý kiến của sinh viên.                                                                                                  
     Sinh viên có thể trao đổi ý kiến, thắc mắc với sinh viên khác cùng lớp trong và sau giờ học trực tuyến.                                                        
     Tải xuống các dữ liệu đính kèm phục vụ cho môn học.                                                                                                                                           
     Nơi sinh viên nộp bài tập về nhà theo yêu cầu của giảng viên.                                                                                                                             
      Màn hình giảng dạy trực tuyến, sinh viên chọn vào biểu tượng này để bắt đầu giờ học trực tuyến