Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân CNTT Hệ Đào tạo từ xa qua mạng đợt tháng 09/2015

Dữ liệu đính kèm

Hinh.jpg

TN thang 9.15.pdf

 

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG

Đợt tháng 09/2015

Chi tiết vui lòng xem tại đây