DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC CỬ NHÂN CNTT Khóa 1/2019

Dữ liệu đính kèm

2019_K1_DSSV_hoan tat hoc phi.pdf

Các SV có tên trong danh sách có thể đăng nhập từ ngày 24/06/2019 với thông tin Tài khoản như sau:

  • Tài khoản: Số CMND
  • Mật khẩu: Số CMND; SV phải đổi mật khẩu và ghi nhớ mật khẩu mới để đăng nhập lần sau.

- Sau khi đăng nhập, để chuẩn bị cho việc học tập:

1. SV cập nhật thông tin cá nhân trong mục Góc học tập MBlog

2. SV xem phần "Hướng dẩn" (góc trên bên phải trang web) trong mỗi ngữ cảnh để biết cách học tập.

3. SV xem tài liệu học tập dạng Clip trong Giáo trình MBook.

4. Các môn học trong học kỳ đầu tiên của KHOÁ 1/2019 bắt đầu từ ngày 01/07/2019 trong mục "Lớp học MClass" như sau:

Stt

Lớp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Cử nhân

Những nguyên lý cơ bản CN MLN (CTH001)

Tin học cơ sở (CTT002)

Nhập môn lập trình (CTT003)

(không trực tuyến, chỉ học trong Mbook)

(trực tuyến Thứ Tư; 19:10)

(trực tuyến Thứ Sáu; 19:10)

2

Cử nhân 2

Nhập môn lập trình (CTT003)

Cơ sở Dữ Liệu (CTT102)

Kiến trúc MT & HN (CTT104)

(trực tuyến Thứ Sáu; 19:10)

(trực tuyến Thứ Ba; 17:30)

(trực tuyến Thứ Tư; 17:30)

3

Hoàn chỉnh

Logic Toán (CTT021)

Lý thuyết Đồ thị (CTT005)

Môi trường & công cụ cho tiếp thị số (CTT734)

(trực tuyến Thứ Hai: 17:30)

(trực tuyến Thứ Ba: 19:10)

(trực tuyến Thứ Năm; 17:30)

** Lưu ý:

1. KẾ HOẠCH: SV học từ tháng 7, tháng 10 đăng ký thi học kỳ và đăng ký học phần cho học kỳ sau, tháng 11 thi học kỳ. Đề nghị SV chú ý xem Thông báo thực hiện các việc trên trong mục Tin tức & sự kiện.

 2. THI: Mỗi môn học, SV được thi 2 lần: lần 1 trong kỳ thi học kỳ chính thức, lần 2 trong kỳ thi học kỳ kế tiếp liền kề. Sau 2 lần thi, nếu không đạt SV phải đóng học phí học lại.

3.  Thời hạn học tập tối đa

 Thời hạn tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo như sau (theo quy chế của Bộ GD&ĐT) :

  • Đối với lớp Cử nhân: Thời hạn tối đa là 8 năm
  • Đối với lớp Cừ nhân 2: Thời hạn tối đa là 4 năm
  • Đối với lớp Hoàn chỉnh đại học: Thời hạn tối đa là 3 năm.