Bằng cấp

 


Sau khi hoàn tất chương trình học và đủ điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận được bằng Cử nhân Công nghệ thông tin Hệ Đào tạo từ xa do Đại học Quốc gia Tp.HCM – Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên cấp.

Với bằng Cử nhân Công nghệ thông tin Hệ Đào tạo từ xa của Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM, sinh viên có thể:

  • Học tiếp văn bằng 2 hoặc các chương trình cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.
  • Được xếp bậc lương và hưởng các quyền lợi ngang với Cử nhân Đại học các hệ đào tạo khác khi công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp.
  • Mang lại cơ hội nghề nghiệp ngang bằng với các bằng cử nhân khác.