Câu hỏi thường gặp
13. Hoàn tất chương trình liên thông ĐH của hệ Đào tạo từ xa này, sau này tôi có thể học cao học không?

Trả lời:

Với bằng Cử nhân của trường, bạn vẫn có thể tiếp tục học các chương trình cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ, ...