Câu hỏi thường gặp
9.

Tôi vừa tốt nghiệp Cao đẳng CNTT đầu năm, vậy tôi có thể đăng ký học hệ Hoàn chỉnh Đại học theo hình thức đào tạo từ xa của trường ngay năm nay không?Trả lời:
Ngay sau khi tốt nghiệp Cao đẳng CNTT thuộc 09 mã ngành học sau mới được xét tuyển; Đồng thời số tín chỉ tích luỹ của chương trình học Cao Đẳng phải từ 100 tín chỉ trở lên.

STT

Mã ngành

Tên ngành

1

6480101

Khoa học máy tính

2

6480201

Công nghệ thông tin

3

6480202

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

4

6480203

Hệ thống thông tin

5

6480207

Xử lý dữ liệu

6

6480208

Lập trình máy tính

7

6480209

Quản trị cơ sở dữ liệu

8

6480210

Quản trị mạng máy tính

9

6480219

An ninh mạng

 10.

Xin nhà trường cho biết thời gian tuyển sinh của trường trong năm? Tôi có thể xem thông báo tuyển sinh ở đâu?Trả lời:
Thông thường, mỗi năm trường sẽ tổ chức 2 đợt tuyển sinh vào tháng 06 và tháng 12. Mọi thông tin tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục về hồ sơ ứng tuyển, bạn có thể xem tại mục Thông tin tuyển sinh.


11.

Xin nhà trường cho biết Bằng Cử nhân CNTT Hệ đào tạo từ xa về cơ bản có khác gì với bằng Cử nhân khác hay không?Trả lời:

Bằng Cử nhân CNTT Hệ đào tạo từ xa của trường cũng giống như các bằng Cử nhân khác, đều là bằng tốt nghiệp Đại học, chỉ khác về hình thức đào tạo.

Với bằng Cử nhân Hệ đào tạo từ xa, bạn có thể:

  • Học tiếp văn bằng 2 hoặc các chương trình cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.
  • Được xếp bậc lương và hưởng các quyền lợi ngang với Cử nhân Đại học các hệ đào tạo khác khi công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp.
  • Mang lại cơ hội nghề nghiệp ngang bằng với các bằng cử nhân khác.


12. Tôi muốn học chương trình Cử nhân Hệ đào tạo từ xa, vậy trường tổ chức thi tuyển không? Có giới hạn độ tuổi không?

Trả lời:

Với Hệ đào tạo từ xa, trường không tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển dựa trên hồ sơ. Trường cũng không giới hạn độ tuổi của sinh viên theo học.