Câu hỏi thường gặp
9. Hoàn tất chương trình liên thông ĐH của hệ Đào tạo từ xa này, sau này tôi có thể học cao học không?

Trả lời:

Với bằng Cử nhân của trường, bạn vẫn có thể tiếp tục học các chương trình cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ, ...10. Sau khi học xong các học phần nhà trường yêu cầu, tôi có phải thi tốt nghiệp không? Có cần các điều kiện nào khác khi tốt nghiệp không?

Trả lời:

Trường không tổ chức thi tốt nghiệp mà sẽ xét tốt nghiệp cho bạn sau khi bạn học hoàn tất các học phần của chương trình đào tạo.

Điều kiện xét tốt nghiệp:
  • Tích lũy đủ số tín chỉ như đã qui định trong các chương trình học.
  • Đạt chứng chỉ Anh văn trình độ B trở lên.


11. Hiện tại tôi đang đi làm, tôi muốn biết thời gian học cụ thể của Hệ đào tạo từ xa? Tôi có cần phải đến lớp học một số buổi không?

Trả lời:

Chương trình đào tạo từ xa của trường hoàn toàn phù hợp với các bạn đã đi làm, thời gian học bắt đầu sau 17h30 vào các ngày trong tuần, cuối tuần có thể có các lớp ban ngày.

Trong quá trình học, bạn sẽ không phải đến lớp mà có thể học hoàn toàn qua mạng ở bất kỳ địa điểm nào (chỉ cần có máy tính kết nối internet).

Bạn chỉ đến trường để tham gia các kỳ thi tập trung vào cuối mỗi học kỳ.


12. Lớp học trực tuyến được tổ chức cụ thể vào lúc nào? Nếu tôi không thể tham gia các buổi học trực tuyến, tôi có thể xem lại bài giảng không?

Trả lời:

Mỗi học kỳ sẽ có thời khóa biểu riêng, bạn dựa vào thời khóa biểu để biết thời gian học trực tuyến của bạn.

Các lớp đều được tổ chức sau 17h30 các ngày trong tuần, cuối tuần có thể có lớp sáng, chiều.

Trường có lưu lại bài giảng của các buổi học. Nếu bạn không thể tham gia buổi học nào, bạn có thể xem lại video bài giảng của buổi học đó.