Câu hỏi thường gặp
5.

Tôi hiện đang đi làm và thường xuyên phải đi công tác xa, nếu tôi không thể tham gia kỳ thi cuối kỳ, nhà trường có sắp xếp cho tôi thi lại không?Trả lời:

Trường sẽ tổ chức thi cuối kỳ vào 2 ngày cuối tuần tại cơ sở chính của trường ( 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp.HCM). Mỗi môn học bạn được thi 1 lần. Nếu bạn bỏ thi hoặc thi không đạt, bạn phải đăng ký và đóng học phí học lại.6.

Sau khi học xong các học phần nhà trường yêu cầu, tôi có phải thi tốt nghiệp không? Có cần các điều kiện nào khác khi tốt nghiệp không?Trả lời:

Trường không tổ chức thi tốt nghiệp mà sẽ xét tốt nghiệp cho bạn sau khi bạn học hoàn tất các học phần của chương trình đào tạo.

Điều kiện xét tốt nghiệp:
  • Tích lũy đủ số tín chỉ như đã qui định trong các chương trình học.
  • Đạt chứng chỉ Anh văn trình độ B1 (không quá 2 năm kể từ ngày cấp) và TOEIC 450 (không quá 2 năm kể từ ngày cấp).


7.

Số tín chỉ của mỗi môn học và tín chỉ học phí khác nhau như thế nào ?Trả lời:

Số tín chỉ của mỗi học phần vẫn giữ đúng như trong chương trình đào tạo đã ban hành, không có HP nào thay đổi số tín chỉ cho nên thời lượng học cũng không thay đổi.

Các bạn thấy số tín chỉ có khác khi đăng ký học phần, đó là số tín chỉ học phí dùng để tính học phí. Sau đây là sự khác nhau giữa Tín chỉ và Tín chỉ học phí: 

- Tín chỉ học tập là đơn vị dùng để xác định thời gian, khối lượng học tập của sinh viên và khối lượng giảng dạy của giảng viên, đồng thời là đơn vị dùng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa trên số lượng  tín chỉ học tập đã tích lũy được.

Một tín chỉ học tập được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết. .

Cứ 30 tiết thảo luận trên lớp, thí nghiệm hoặc 45 – 60 tiết thực tập, kiến tập, chuẩn bị khoá luận được tính tương đương 1 tín chỉ học tập.

Đối với những môn học lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân (tự học) và giảng viên phải dành ít nhất 30 giờ để soạn giáo án, bài tập tình huống, soạn đề cương chi tiết, chấm bài tập về nhà, bài thi, giải đáp cho sinh viên hoặc phát triển môn học.

- Tín chỉ học phí (TCHP) là đơn vị dùng để lượng hóa chi phí của các hoạt động giảng dạy tính cho từng học phần. Học phí học kỳ của mỗi sinh viên được xác định bằng tích số của mức học phí mỗi TCHP với tổng số tín chỉ học phí của các học phần mà sinh viên đăng ký trong một học kỳ.8.

Xin nhà trường cho biết Bằng Cử nhân CNTT Hệ đào tạo từ xa về cơ bản có khác gì với bằng Cử nhân khác hay không?Trả lời:

Bằng Cử nhân CNTT Hệ đào tạo từ xa của trường cũng giống như các bằng Cử nhân khác, đều là bằng tốt nghiệp Đại học, chỉ khác về hình thức đào tạo.

Với bằng Cử nhân Hệ đào tạo từ xa, bạn có thể:

  • Học tiếp văn bằng 2 hoặc các chương trình cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.
  • Được xếp bậc lương và hưởng các quyền lợi ngang với Cử nhân Đại học các hệ đào tạo khác khi công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp.
  • Mang lại cơ hội nghề nghiệp ngang bằng với các bằng cử nhân khác.